Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι δεν υπάρχει δυνατότητα αλλαγής επί των αγορασθέντων κοσμημάτων από την εταιρεία μας.